Mircon

De molecule:

  • verwijst naar het biologische/chemische aspect waar onze doorlichting van de luchtwasser op gebaseerd is.
  • staat voor de verbinding van MIRCON met exploitant, met luchtwasser-installateur en met de overheid.
    De nodige schakel in het geheel.

In de molecule:

Zie je de M van MIRCON wat uitgelicht.

Nieuws


Agri Flanders te Gent!
Agri Flanders te Gent!

Kom ons gerust een bezoekje brengen op de beurs.

10-11-12-13.01.19

Je kan ons vinden in hal 1 op stand 1263

NH3-meting niet zonder gevaar!
NH3-meting niet zonder gevaar!
De toegankelijkheid tot de drukkamer is niet altijd evident, gezien deze ruimte niet vaak bezocht wordt en alle materialen onderhevig zijn aan omgeving gebonden factoren (o.a. weer, geconcentreerde stallucht)
FOD-ontheffing voor spuiwater
FOD-ontheffing voor spuiwater
Om spuiwater op gronden van derden in Belgi├ź af te zetten, dient de landbouwer een ontheffing van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu te hebben. Een ontheffing aanvragen gebeurt schriftelijk, met een dossier dat zoveel mogelijk informatie over het product bevat.
Meer nieuws
Laat uw luchtwasser zijn werk doen.

Wat doen we


We treden op als schakel tussen wetgever, exploitant en luchtwasser-installateur.
Best een belangrijke opdracht. Bij MIRCON helpen we u om de opgelegde ammoniakemissie te realiseren en geurhinder binnen de normen te houden. Wij zorgen ervoor dat uw luchtwasser blijvend zijn werk kan doen.

Copyright © 2020 MIRCON┬« - Algemene voorwaarden - Disclaimer | Design by wITso