Mircon

De molecule:

  • verwijst naar het biologische/chemische aspect waar onze doorlichting van de luchtwasser op gebaseerd is.
  • staat voor de verbinding van MIRCON met exploitant, met luchtwasser-installateur en met de overheid.
    De nodige schakel in het geheel.

In de molecule:

Zie je de M van MIRCON wat uitgelicht.

Nieuws


VODKA-actie in uw gemeente?
VODKA-actie in uw gemeente?

De VLM kondigde onlangs aan dat er in 25 gemeenten een VODKA-actie gehouden wordt. Dit tijdens de periode van januari 2024 tot juni 2027. De actie is echter al langer aan de gang en geld vooral in de gebieden waar de waterkwaliteit achterophinkt. VODKA staat voor ‘Verantwoord Omgaan met Dierlijke mest, Kunstmest en Andere meststoffen’. Hiermee wil de VLM het naleven van de mestwetgeving beter handhaven.

Wij werven aan!
Wij werven aan!

We zoeken versterking voor ons team:
Milieutechnicus

Meer info: zie tabblad Contact > Vacatures

Slim opvolgen van uw luchtzuiveringsinstallatie met behulp van de PASmonitor.
Slim opvolgen van uw luchtzuiveringsinstallatie met behulp van de PASmonitor.

Wie een luchtzuiveringsinstallatie van CBgroep heeft, kan deze uitrusten met de PASmonitor. Dit is een intern ontwikkelde software die het opvolgen van de installatie veel efficiënter maakt. Met een demo video wil CBgroep het gebruik ervan beter toelichten naar de exploitant toe.

Meer nieuws
Laat uw luchtwasser zijn werk doen.

Wat doen we


We treden op als schakel tussen wetgever, exploitant en luchtwasser-installateur.
Best een belangrijke opdracht. Bij MIRCON helpen we u om de opgelegde ammoniakemissie te realiseren en geurhinder binnen de normen te houden. Wij zorgen ervoor dat uw luchtwasser blijvend zijn werk kan doen.

Copyright © 2024 MIRCON® - Algemene voorwaarden - Disclaimer | Design by wITso