Werking


Wetgeving en ecologie vergen continu aandacht en inspanningen. Wij nemen deze taak graag op ons, zodat u zich kan concentreren op wat echt telt o.a. de gezondheid van uw dieren en de opbrengst van uw stal. Dankzij onze tussenkomst worden uw investeringen gevrijwaard voor de toekomst en draagt u tevens uw steentje bij aan een leefbaar milieu.

Wij komen ter plaatse om de toestand en werking van uw luchtwasser in kaart te brengen en om te zien of het resultaat aan de gestelde normen voldoet. Dit is vooral een technisch verhaal.

Daarnaast verzorgen we de nodige waterstalen (was- en spuiwater) en luchtmetingen om die te toetsen aan de wettelijke normen. Al onze metingen, staalnames en analyses zijn gericht op een goede en langdurige werking van uw luchtwasser.

Hiermee beschermen we uw investering op lange termijn en helpen we u om uw bedrijf bewust, duurzaam en respectvol verder uit te bouwen.

Uw dossier


Wij werken in functie van ons hoofddoel nl. een optimalisatie van de wasser op alle vlakken. Heel concreet gaan we advies bieden naar de instellingen van de wasser toe en dit kan pas na grondig onderzoek. De gegevens van deze grondige screening passen ook perfect in wat de wetgever verlangt en zijn de basis van ons speurwerk.

 • Oplijsten en bijhouden parameters, metingen en visuele vaststellingen
 • Parameters naast analyses leggen van de staalname en conclusie trekken
 • Bespreken met techniekers van de opgedane kennis om deze te vertalen in het bijstellen van instellingen zodat de wasser optimaal draait.
 • Optimaal draaien:
  • met zo weinig mogelijk water, elektriciteit en toevoegen additieven (zuur bij een chemische wasser)
  • een goed rendement halen dat zich vertaalt in correcte gegevens voor de mestbankaangifte en verantwoorde NH3-metingen.

Ons plaatsbezoek


Ons plaatsbezoek maak een groot onderdeel uit van onze werking.
De belangrijkste stappen tijdens ons plaatsbezoek:

 • staalname
 • checklist parameters
 • controle sproeiwater
 • metingen
 • ijken ph-sonde

Staalname

Staalname op biologische luchtwasser
Staalname op chemische luchtwasser
Administratie bij staalname

Checklist parameters

Checklist wettelijk te registreren parameters
Checklist parameters

Controle sproeiwater

Controle sproeiers
Schoonmaken sproeiers
Schoonmaken sproeiers

Metingen

Uitmeten na de luchtwasser met GASTEC en PAC
Uitmeten van de wasser met:
• GASTEC-pompje
• Dräger PAC 7000
Uitmeten na de luchtwasser met GASTEC

Ijken van de ph-sonde

Ijken van de ph-sonde
Ijken van de ph-sonde
Ijken van de ph-sonde
Copyright © 2022 MIRCON® - Algemene voorwaarden - Disclaimer | Design by wITso