Werking


Wetgeving en ecologie vergen continu aandacht en inspanningen. Wij nemen deze taak graag op ons, zodat u zich kan concentreren op wat echt telt o.a. de gezondheid van uw dieren en de opbrengst van uw stal. Dankzij onze tussenkomst worden uw investeringen gevrijwaard voor de toekomst en draagt u tevens uw steentje bij aan een leefbaar milieu.

Wij komen ter plaatse om de toestand en werking van uw luchtwasser in kaart te brengen en om te zien of het resultaat aan de gestelde normen voldoet. Dit is vooral een technisch verhaal.

Daarnaast verzorgen we de nodige waterstalen (was- en spuiwater) en luchtmetingen om die te toetsen aan de wettelijke normen. Al onze metingen, staalnames en analyses zijn gericht op een goede en langdurige werking van uw luchtwasser.

Hiermee beschermen we uw investering op lange termijn en helpen we u om uw bedrijf bewust, duurzaam en respectvol verder uit te bouwen.

Uw dossier


Wij werken in functie van ons hoofddoel nl. een optimalisatie van de wasser op alle vlakken. Heel concreet gaan we advies bieden naar de instellingen van de wasser toe en dit kan pas na grondig onderzoek. De gegevens van deze grondige screening passen ook perfect in wat de wetgever verlangt en zijn de basis van ons speurwerk.

 • Oplijsten en bijhouden parameters, metingen en visuele vaststellingen
 • Parameters naast analyses leggen van de staalname en conclusie trekken
 • Bespreken met techniekers van de opgedane kennis om deze te vertalen in het bijstellen van instellingen zodat de wasser optimaal draait.
 • Optimaal draaien:
  • met zo weinig mogelijk water, elektriciteit en toevoegen additieven (zuur bij een chemische wasser)
  • een goed rendement halen dat zich vertaalt in correcte gegevens voor de mestbankaangifte en verantwoorde NH3-metingen.
Screening
Overleg techniekers CBgroep
Bijstand milieu-inspectie

Ons plaatsbezoek


Ons plaatsbezoek maak een groot onderdeel uit van onze werking.
De belangrijkste stappen tijdens ons plaatsbezoek:

 • Staalname
 • Checklist parameters
 • Controle sproeibeeld
 • Metingen
 • Controle meettoestellen

Staalname

Staalname waswater
Staalname spuiwater
Administratie staalname

Checklist parameters

Checken parameters
Checken parameters
Schoonmaken meettoestellen

Controle sproeibeeld

Controle sproeiers
Schoonmaken sproeiers
Schoonmaken sproeiers

Metingen

Meting ammoniakconcentratie
Meting ammoniakconcentratie
Resultaat na uitmeten ammoniakconcentratie

Ijken van de ph-sonde

Ijken pH-sonde
Ijken pH-sonde
Controle werking pH- en geleidbaarheidssonde
Copyright © 2023 MIRCONĀ® - Algemene voorwaarden - Disclaimer | Design by wITso