Nieuws


Wij werven aan!
Wij werven aan!

We zoeken versterking voor ons team:
Milieutechnicus

Meer info: zie tabblad Contact > Vacatures

Slim opvolgen van uw luchtzuiveringsinstallatie met behulp van de PASmonitor.
Slim opvolgen van uw luchtzuiveringsinstallatie met behulp van de PASmonitor.

Wie een luchtzuiveringsinstallatie van CBgroep heeft, kan deze uitrusten met de PASmonitor. Dit is een intern ontwikkelde software die het opvolgen van de installatie veel efficiënter maakt. Met een demo video wil CBgroep het gebruik ervan beter toelichten naar de exploitant toe.

Spuiwater als ideale kunstmeststof!
Spuiwater als ideale kunstmeststof!

Het spuiwater afkomstig uit chemische luchtwassers is een uitstekende bemestingsbron en kan op verschillende manieren toegediend worden. Op het bedrijf van Kristof Vandeputte en Liesbet Ally gebeurt dit op een interessante & efficiënte wijze! Zij vertelden over hun zelfontworpen machine en de voordelen die zij ondervinden van hun spuiwater!

Opvolging van biobedden
Opvolging van biobedden

Vanaf heden (maart 2023) nemen we ook biobedden op in ons onderhoudsprogramma. Ons doel: uw biobed in perfecte staat.

Agri Flanders te Gent!
Agri Flanders te Gent!

Kom ons gerust een bezoekje brengen op de beurs.

12-15.01.23

Je kan ons vinden in hal 1 op stand 1741-1742 samen met onze partner CBgroep.

Actiepunt bijhouden logboeken
Actiepunt bijhouden logboeken

Naar aanleiding van enkele recente bezoeken van de milieu-inspectie hebben wij als Mircon-zijnde een paar actiepunten teruggevonden rond het bijhouden van logboeken op zowel biologische als chemische luchtwassers. Deze willen wij graag met jullie delen.

NH3-meting niet zonder gevaar!
NH3-meting niet zonder gevaar!
De toegankelijkheid tot de drukkamer is niet altijd evident, gezien deze ruimte niet vaak bezocht wordt en alle materialen onderhevig zijn aan omgeving gebonden factoren (o.a. weer, geconcentreerde stallucht)
FOD-ontheffing voor spuiwater
FOD-ontheffing voor spuiwater
Om spuiwater op gronden van derden in België af te zetten, dient de landbouwer een ontheffing van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu te hebben. Een ontheffing aanvragen gebeurt schriftelijk, met een dossier dat zoveel mogelijk informatie over het product bevat.
Wonen in de nabijheid van veeteelt
Wonen in de nabijheid van veeteelt
In opdracht van de Provincie West-Vlaanderen voerde ILVO een literatuurstudie uit rond de relatie tussen intensieve veeteelt en de gezondheid van omwonenden. De onderzoekers vonden geen bewijs dat wonen in de nabijheid van een stal ongezond is.
Aankoop- en onderhoudtips
Aankoop- en onderhoudtips
In het kader van het VLAIO-project BLES “Beheersen van luchtemissies in de veehouderij” werd recent door Inagro en Innovatiesteunpunt (boerenbond) via het consortium VEMIS, een brochure uitgebracht met aankoop- en onderhoudstips bij het plaatsen van een biologische luchtwasser.
Onderhoud en herkalibrering is een must
Onderhoud en herkalibrering is een must
De huidige technologie achter chemische en biologische luchtwassing in varkensstallen kan optimaler als het onderhoud en de kalibratie zorgvuldig gebeuren. De werking van biologische luchtwassers bij varkensstallen verbetert in elk geval door te inoculeren met actief slib uit een waterzuiveringsinstallatie.
Vlarem, nieuw emissieplafond voor luchtwassystemen
Vlarem, nieuw emissieplafond voor luchtwassystemen
Voor mestdroge installaties en gelijkaardige installaties geldt vanaf 30-06-'17 ook voor bestaande installaties een emissiegrenswaarde voor ammoniak van 10 mg/Nm³. Of dat na een luchtbehandelingssysteem van uw afgezogen ventilatielucht enkel maximaal 13,3ppm mag worden uitgestoten.
PASmonitor cloudsystem
PASmonitor cloudsystem
De PASmonitor wordt ontwikkeld door Argus Technologies, een spin-off van Universiteit Gent. Het is een cloud voor registratie en administratie van systemen. De PASmonitor helpt landbouwers en fabrikanten van luchtwassers om het PAS traject te versnellen en de administratie last te verminderen. CBgroep werkt vanaf 2016 samen met Argus Technologies om klantgerichte service te verhogen.
MIRCON aanwezig in VLTI Torhout
MIRCON aanwezig in VLTI Torhout
Jonge landbouwers vergroten kennis omtrent luchtwassystemen.

Studenten 6e jaar landbouw en tuinbouw van VLTI Torhout kregen een infomoment over het reduceren van de ammoniakuitstoot uit een varkensstal.
Copyright © 2024 MIRCON® - Algemene voorwaarden - Disclaimer | Design by wITso